Stichting ONCS

Stichting ONCS

— available in Dutch only —

De Statuten en het Huisdhoudelijk Reglement (HR) van Stichting ONCS zijn onderaan deze pagina te vinden.

Sinds 1988 worden de ONCS (Open Nederlandse Chemie Sportdagen) door de verschillende studieverenigingen voor chemie en chemische technologie uit heel Nederland georganiseerd. Vaak waren het de grote studieverenigingen die de eer hadden dit prestigieuze sporttoernooi te organiseren. Mede om het voor de studieverenigingen met minder financiële ruimte mogelijk te maken om de ONCS te organiseren, is op 21 februari 2001 de Stichting ONCS opgericht door de Nederlandse studieverenigingen die al jaren mee deden aan de ONCS. Het doel van de stichting is jaarlijks op/met Hemelvaart een tweedaags sporttoernooi te organiseren voor studenten die chemisch gerelateerde studies studeren aan één van de in Nederland gevestigde universiteiten. Ook worden de ONCS opengesteld aan studenten die aan niet in Nederland gevestigde universiteiten een chemisch gerelateerde studie volgen.

De Stichting ONCS bestaat uit vijf organen: het bestuur, de Afrondende Toernooi Commissie (ATC), de Huidige Toernooi Commissie (HTC), de Voorbereidende Toernooi Commissie (VTC) en de Raad van Toezicht (RvT).

Het bestuur is het hoogste orgaan van de Stichting en bestaat uit zes leden, twee van elke Toernooi Commissie (TC). Het bestuur houdt een oogje in het zeil op de verschillende TC’s. In het verleden had het bestuur ook haar eigen financiën, maar om dubbel werk te voorkomen (de penningmeester van de HTC is ook penningmeester van het bestuur) zijn de stichtingskosten sinds 2008 in de begroting van de TC opgenomen.

De ATC is de commissie die het afgelopen jaar de ONCS heeft georganiseerd. Haar taak is voornamelijk advies uitbrengen aan de overige TC’s. De HTC is de commissie die in het huidig jaar de ONCS organiseert in de stad waar de leden van de HTC vandaan komen. De VTC bereidt zich voor om komend jaar de ONCS te organiseren.

Het bestuur dient te allen tijde verantwoording af te leggen aan de RvT. Deze bestaat uit één vertegenwoordiger van elke studievereniging voor chemie en chemische technologie uit Nederland. Ten minste twee keer per jaar belegt het bestuur een openbare vergadering waarvoor alle leden van de RvT uitgenodigd zijn. Tijdens deze vergaderingen komen voornamelijk de goedkeuring van begrotingen en afrekeningen aan bod en wordt de RvT op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de verschillende TC’s.

Statuten ONCS